ناودانی یا سکو ترانس


ناودانی یا سکو ترانس
جهت بستن انواع سکسیونر هوایی و یا ترانس های برق روی تیرهای بتنی یا چوبی از ناودانی در سایزهای مختلف استفاده می شود و جنس آن آهن با پوشش گالوانیزه گرم بوده و با تاییدیه اداره برق بدون تأییدیه موجود می باشد


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


ناودانی یا سکو ترانس

خرید ناودانی یا سکو ترانس

فروش ناودانی یا سکو ترانس

قیمت ناودانی یا سکو ترانس

نمایندگی ناودانی یا سکو ترانس

نماینده فروش ناودانی یا سکو ترانس

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.