کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر


کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر به شکل یو u بوده است و در دو اندازه بزرگ برای صاعقه گیر های خازنی و اندازه کوچک برای صاعقه گیر های فرانکلین که در آن ها پایه برنجی پاک می شود استفاده می گردد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر

خرید کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر

فروش کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر

قیمت کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر

نمایندگی کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر

نماینده فروش کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.