کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه


کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه به شکل چهار راه میله گالوانیزه که به اضافه چهار راه به شکل های مختلف مانند دو راهی موازی نیز می‌توان از آن استفاده نمود .جنس کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه آهن با گالوانیزه گرم آبکاری شده و با مقاومت مکانیکی و هدایت الکتریکی بالا تولید می گردد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه

خرید کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه

فروش کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه

قیمت کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه

نمایندگی کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه

نماینده فروش کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.