فروش و خرید سکو سر کابل


فروش و خرید سکو سر کابل
در خط های فشار متوسط ۲۰ کیلوولت برای اینکه سر کابل ها به تیرهای بتنی یا چوبی برخورد اتصال نکند از سکو های مستطیل و مکعبی شکل استفاده می شود که جنس آن از آهن با پوشش گالوانیزه گرم با تاییدیه اداره برق و بدون تأییدیه موجود می باشد


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


سکو سر کابل

خرید سکو سر کابل

فروش سکو سر کابل

قیمت سکو سر کابل

نمایندگی سکو سر کابل

نماینده فروش سکو سر کابل

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.