فروش ویژه مقره کششی و بشقابی


مقره کششی و بشقابی در جاهایی که انتهای خط است و کلمپ ها انتها خط قرار می‌گیرد و سپس به کنسول و یا تیر بسته می‌شود و در نوحه های ۲۰ تا ۳۳ کیلو ولت می باشد و انواع مارکهای آپادانا بسپار سازه الوند نیرو کلید و آرا نیرو سپاهان موجود است


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


مقره کششی و بشقابی

خرید مقره کششی و بشقابی

فروش مقره کششی و بشقابی

قیمت مقره کششی و بشقابی

نمایندگی مقره کششی و بشقابی

نماینده فروش مقره کششی و بشقابی

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.