سرج استر کلاس C (type2)


کاربرد سرج استر کلاس C در تابلوی اصلی و فرعی می باشد. این تجهیزات باید پیش از RCD به کار روند ، زیرا در غیر این صورت RCD جریان سرج را به عنوان جریان باقیمانده میبیند و مدار را قطع می کند. ولتاژهای سرج با پالس های ضربه ای تست که معمولا 20 کیلوآمپر با شکل موج 8/20µs هستند شبیه سازی می گردند.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


سرج استر کلاس C

خرید سرج استر کلاس C

فروش سرج استر کلاس C

قیمت سرج استر کلاس C

نمایندگی سرج استر کلاس C

نماینده فروش سرج استر کلاس C

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.