حفاظت ثانویه و سرج استر MCD


حفاظت ثانویه و سرج استر MCD
تجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه بر پایه استاندارد VDE 0185-305 و IEC62305 جهت برخورد مستقیم صاعقه .
تجهیز کلاس B
ماکسیمم حفاظت برپایه استاندارد
سطح حفاظتی <1/3 کیلوولت
محل نصب در ورودی هر ساختمان به عنوان تابلو اصلی کیلوولت="" محل="" نصب="" در="" ورودی="" هر="" ساختمان="" به="" عنوان="" تابلو="">محل نصب در ورودی هر ساختمان به عنوان تابلو اصلی>

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


حفاظت ثانویه و سرج استر MCD

خرید حفاظت ثانویه و سرج استر MCD

فروش حفاظت ثانویه و سرج استر MCD

قیمت حفاظت ثانویه و سرج استر MCD

نمایندگی حفاظت ثانویه و سرج استر MCD

نماینده فروش حفاظت ثانویه و سرج استر MCD

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.