انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی


انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی دستگاهی است که برای تست ولتاژ که در شبکه برق استفاده می گردد. این فازمتر با نزدیک کردن به شبکه برق دار در سطح ولتاژ فشار متوسط۶۳kv تا ۳۳kv و ولتاژ قوی ۶۳ kv تا 230kv مشخص می نماید که به دو شکل یا روی پرچ سه می‌شود و یا پرچ های یک و نیم متری موجود می باشد. تشخیص ولتاژ بدون نمای مستقیم نشانگر مجهز به صدای آلارم مجهز به تست لمس مطمئن رنج وسیع گازی یک تا ۳۳kv ، باتری با طول عمر بالا از بهترین خصوصیات این فازمتر است.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی

خرید انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی

فروش انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی

قیمت انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی

نمایندگی انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی

نماینده فروش انواع فازمتر فشار متوسط و فشار قوی

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.


فازمتر فشار متوسط و
فشار قوی ایرانی عمید ، طرح
هایسکا ژاپن و طرح
کاتو فرانسه ،
فازمتر فشار متوسط و فشار قوی چینی همچنین فازمتر فشار متوسط و فشار قوی
چکمن فازمتر فشار متوسط و فشار قوی هایسکاوا
ژاپن فازمتر فشار متوسط و فشار قوی کاتو فرانسه و فازمتر دوبل آن نیز موجود می باشدفازمتر فشار متوسط و فشار قوی ایرانی عمید ، طرح هایسکا ژاپن و طرح کاتو فرانسه ، فازمتر فشار متوسط و فشار قوی چینی همچنین فازمتر فشار متوسط و فشار قوی چکمن فازمتر فشار متوسط و فشار قوی هایسکاوا ژاپن فازمتر فشار متوسط و فشار قوی کاتو فرانسه و فازمتر دوبل آن نیز موجود است.
دستگاهی از جهت
تست ولتاژ که در
شبکه برق مورد استفاده قرار می گرفت و با نزدیک کردن به شبکه
برق دار در سطح
ولتاژ فشار متوسط
63kv تا
33kv و ولتاژ قوی 63 kv تا
230kv مشخص می نماید که به دو شکل که یا بر روی
پرچ سه می‌شود و یا
پرچ یک و نیم متری موجود است تشخیص ولتاژ بدون نمای مستقیم نشانگر مجهز به صدای
آلارم مجهز به
تست لمس مطمئن رنج وسیع گازی یک تا 33kv دارای باتری با طول عمر بالا از خصوصیات این فاز متر است دستگاهی از جهت تست ولتاژ که در شبکه برق مورد استفاده قرار می گرفت و با نزدیک کردن به شبکه برق دار در سطح ولتاژ فشار متوسط63kv تا 33kv و ولتاژ قوی 63 kv تا 230kv مشخص می نماید
که به دو صورت که یا بر روی پرچ سه می‌شود و یا پرچ های یک و نیم متری موجود است تشخیص ولتاژ بدون نمای مستقیم نشانگر دارای صدای آلارم دارای تست لمس مطمئن رنج وسیع گازی یک تا 33kv دارای باتری با طول عمر بالا از ویژگی‌های این فاز متر است دستگاهی از جهت تست ولتاژ که در شبکه برق مورد استفاده قرار می گرفت و با نزدیک کردن به شبکه برق دار در سطح ولتاژ فشار متوسط63kv تا 33kv و ولتاژ قوی 63 kv تا 230kv مشخص می نماید که به دو شکل که یا بر روی پرچ سه می‌شود و یا پرچ های یک و نیم متری موجود است تشخیص ولتاژ بدون نمای مستقیم نشانگر مجهز به صدای آلارم مجهز به تست لمس مطمئن رنج وسیع گازی یک تا 33kv دارای باتری با طول عمر بالا از خصوصیات این فاز متر است