برق گیر یا سرج استر


برق گیر یا سرج استر جهت نصب ترانسفورماتور ها پیش از کتد میبایست برق گیر مست شود برای پیشگیری از اضافه ولتاژهای ناشی از ضربه صاعقه به خط های ۲۰ تا ۳۳ کیلو و یا اضافه ولتاژهای ضربه ای ناشی از قطع و وصل کردن کلید ها باید خط ابتدا به برق گیر و سپس به کتد و پس از آن به ترانس متصل شود که این اضافه ولتاژ ها را بگیرد و بوسیله تسمه های ارت به زمین و چاه ارت ترانس هدایت شود و در مارک های پارس و طوس و زیمنس موجود میباشد.


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


برق گیر یا سرج استر

خرید برق گیر یا سرج استر

فروش برق گیر یا سرج استر

قیمت برق گیر یا سرج استر

نمایندگی برق گیر یا سرج استر

نماینده فروش برق گیر یا سرج استر

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.