کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت


کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت
اینترنت مخصوص انتهای کلان سیم های هادی بدون روکش فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت می باشد جنس آلومینیوم و به شکل پیچ ۳ ۴و ۵ و ۶ و ۷ پیچ وجود دارد این کلمات به مقر های کششی یا بشقابی و بعد به تیر کنسول و سه میشود


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت

خرید کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت

فروش کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت

قیمت کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت

نمایندگی کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت

نماینده فروش کلمپ انتهایی مخصوص سیم لخت

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.