شمارنده تعداد ضربات صاعقه (کانتر)


شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر به واسطه شمارنده می‌توان تعداد دفعات اصابت صاعقه را ثبت کرد.
محل نصب کانتر درارتفاع 2متری ازسطح زمین ودربالای گیره تست مدار است.
برحسب فصل هفت استاندارد NFC17-102 هرسیستم صاعقه‌گیر باید به صورت دوره‌ای و یا بعد از هر دفعه اصابت صاعقه مورد تست و بازبینی قرارگیرد بنابراین نصب شمارنده برای صاعقه‌گیر ضروری است.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر

خرید شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر

فروش شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر

قیمت شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر

نمایندگی شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر

نماینده فروش شمارنده تعداد ضربات صاعقه کانتر

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.