تیر بتونی


تیر بتونی
از تیرهای بتنی مسلح و پیش تنیده شده در مقیاس وسیع انواع خطوط توزیع نیروی برق استفاده می شود مارکهای تاییدیه دار برق مانند آلفا صنعت پارس و دیگر مارک ها می باشد


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


تیر بتونی

خرید تیر بتونی

فروش تیر بتونی

قیمت تیر بتونی

نمایندگی تیر بتونی

نماینده فروش تیر بتونی

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.