ارسترهای صاعقه گیر کلاس B (type1)


کاربرد ارسترهای صاعقه گیر کلاس B در ورودی ساختمان می باشد. به صورت موازی به خطوط برق خارج از ساختمان متصل می گردند. برخورد مستقیم صاعقه با ضربه جریان تا 100 کیلوآمپر با شکل موج 10/350µs شبیه سازی می شود.
مثل زمان وقوع صاعقه سطح حفاظت باید کمتر از 4000 ولت باشد. با توجه به هماهنگی با شرکت برق منطقه ای می توان سرج ارستر را پیش از کنتور اصلی مطابق با دستورالعمل VDN نیز نصب کرد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


ارسترهای صاعقه گیر کلاس B

خرید ارسترهای صاعقه گیر کلاس B

فروش ارسترهای صاعقه گیر کلاس B

قیمت ارسترهای صاعقه گیر کلاس B

نمایندگی ارسترهای صاعقه گیر کلاس B

نماینده فروش ارسترهای صاعقه گیر کلاس B

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.