سی کلمپ


برای اتصال پرسی در سیم به یکدیگر از سی کلمپ استفاده می گردد تولید این کلمپ شرکتی می باشد و جنس آن تمام مس به روش اکسترود و با خلوص 99/9 درصد و بازاری با جنس 60% مس و 40% برنج به روش الکترود می باشد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


سی کلمپ

خرید سی کلمپ

فروش سی کلمپ

قیمت سی کلمپ

نمایندگی سی کلمپ

نماینده فروش سی کلمپ

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.